ریکاوری هارد در محل

مرکز تعمیرات هارد شعب تمامی مناطق تهرانریکاوری هارد

شرکت امداد رایانه پیشرو در بازیابی اطلاعات به صورت تخصصی و با استفاده از دستگاه های جدید  pc3000-  ومجهز به clean room در ایران میباشد .

 

بازیابی اطلاعات هارد های پاک شده

بازیابی اطلاعات هاردهای فرمت شده

یازیابی اطلاعات هاردهای که در اثر ویروس قابل دسترس نیست

توجه داشته باشید در صورت نیاز به ریکاوری سخت افزاری قابل انجام در در محل مشتری نبوده و هارد رسید شده  :

بازیابی اطلاعات هاردهای ضربه دیده

بازیابی هاردهای لپ تاپ و کامپیوتر